Västra Götaland

Läkarna i Västra Götaland skriver ut flest mediciner till psykiskt sjuka

Läkarna i Västra Götalands-regionen skriver ut fler mediciner till psykiskt sjuka än läkarna i resten av landet. I den här veckan tas frågan upp i regionfullmäktige.

– Om man läser siffror om till exempel antidepressiva läkemedel så har vi i Västra Götaland en användning som är 16 procent högre än landets, säger regionens läkemedelschef Karin Lendenius.

Vad den här skillnaden beror på finns inget bra svar på. Det behövs mer forskning och mer detaljerad statistik. Men en teori är att det finns en annan behandlingstradition i Västsverige.

– I det här fallet betyder det att läkarna skriver ut psykofarmaka i högre utsträckning, säger Karin Lendenius. Enligt regionens hälso- och sjukvårdsutskott kan det finns en viss överförskrivning, alltså att läkarna för lätt tar till receptblocket.

Det är framför allt när det gäller äldre patienter som Västra Götaland skiljer ut sig, I gruppen 80 år eller äldre är det fler här än i resten av landet som äter minst tre psykofarmaka.

– Ju fler mediciner en människa tar desto större är risken att det finns saker som inte understödjer varandra utan som är farliga tillsammans. Det finns naturligtvis medicinska risker med för stor läkemedelsanvändning om den inte är kontrollerad, säger Karin Lendenius.

Text: Bosse Adriansson 
Epost: bo.adriansson@sr.se
Telefon
: 0522-67 00 55