Åmål

Miljonbelopp för att rusta upp Karlbergsgymnasiets lokaler

Åmål har dragit en vinstlott i Boverkets utdelning av bidrag till icke-statliga kulturlokaler.

Kommunens fastighetsbolag får en miljon kronor i bidrag för att modernisera och tekniskt rusta upp Karlbergsgymnasiets teaterlokal.

Den används flitigt för både lokal och regional teater- och konsertverksamhet. 44 projekt sökte pengar från Boverket och åtta fick napp. Bland dem alltså Åmål.