Jula kräver personnummer för varureklamation

Butikskedjan Jula begär att kunden uppger hela sitt personnummer vid reklamation av en vara.

Har du varit tvungen att lämna ditt personnummer för att reklamera en vara? Butikskedjan Jula begär alla dina siffror som sedan registreras i en databas, när du reklamerar en vara hos dem.
Liknande företag i vårt område begär inte kundens personnummer vid reklamering.

Det är inte olagligt att registrera kundens personnummer men enligt Konsumentverket får inte handlaren försvåra för konsumenten att utöva sina rättigheter.
Vi har sökt Jula för att få ett svar på varför de ber om kundens personnummer, men utan att lyckas.