dals ed

Nössemarksföräldrar vill ha barnen i norsk skola

Nössemarksföräldrar vill ha möjligheten att låta sina barn gå i norsk skola i Aremark.

I en rapport som Dals-Eds kommun fått, skriver de att flera barnfamiljer har flyttat på grund av den långa skolvägen till Ed.

Om barnen kan ha förskola och skola i Aremark skulle restiden förkortas avsevärt.