P4 granskar

Skolverket: - Distansundervisning lösning på modersmålsundervisningsproblemet

Bristen på lärare i modersmålsundervisning skulle kunna lösas genom distansundervisning. Det är en idé som regeringen kommer att ge skolverket i uppdrag att utreda. Det säger Alf Johansson på skolverkets inspektionsavdelning.

Men problemet med elever som går miste om undervisning i sitt modersmål på grund av lärarbrist beror på att kommunerna är dåliga på att prioritera frågan, det menar Rosanna Dinamarca, vänsterpartist och riksdagsledamot från Trollhättan som inte ser distansundervisning som hela lösningen.