Orust

Miljödomstolen stoppar färjeplaner

Den planerade färjan mellan Ellös på Orust och norska Drammen stoppas av Miljödomstolen. Orust kommuns ansökan får underkänt.

Färjans påverkan på miljön måste utredas mer än kommunen har gjort, enligt Miljödomstolen.

Planerna på att bygga ut hamnen i Ellös har mötts av många protester och kommunen