Vänersborg

God modersmålsundervisning i Vänersborg

Så gott som alla romska barn går i modersmålsundervisning i Vänersborg - för barnen betyder det att de har bättre möjligheter att klara det vanliga skolarbetet och de nationella proven när de kan få hjälp på sitt eget språk.

Enligt Sveriges radios undersökning av modersmålsundervisningen är romani det språk som är svårast för kommunerna att hitta lämpliga lärare i - Och flera rektorer svarar i undersökningen att jobbet som modersmålslärare är oattraktivt eftersom det ofta handlar om strötimmar på flera olika skolor.

Men i Vänersborg går så gott som alla romska barn, ett drygt 60-tal, i modersmålsundervisning och en av de två lärarna är Fatima Miftar. Hon är tacksam mot kommunen som satsat mycket på modersmålsundervisnigen de senaste åren.