Lilla Edet

Matematikböcker orsak till elevernas dåliga matematikkunskaper

De matematikböcker som används i grundskolan är en orsak till elevernas dåliga matematikkunskaper. Det visar en kartläggning som har gjorts på två skolor i Lilla Edet.

Elever i årskurs 3 till och med 7 har fått göra mattetester och en del har djupintervjuats om sina matematikkunskaper.

Resultatet visar att barnen saknar grundläggande kunskaper. Många använder fel uträkningsmetod vid fel tillfälle. De försöker också hålla långa tankeled i huvudet, vilket gör barnen förvirrade.

- Läroböckerna presenterar modeller för att göra beräkningarna, men förklarar inte när och i vilka sammanhang de ska använda modellerna. Det säger Per-Olof Bentley, projektledare och universitetslektor på Göteborgs universitet.

- I stor utsträckning är det läroböckerna som är otydliga.

I går besökte två representanter från riksdagens utbildningsskott Fuxernaskolan, för att få veta mer om projektet. Och den 5 mars kommer Skolverket på besök.

Text: Susanne Nobel
Epost:
susanne.nobel@sr.se
Telefon: 0522-67 00 25