lysekil

Preemraff får bygga ut dieselanläggning

Miljödomstolen i Vänersborg ger nu klartecken till Preemraff i Lysekil att bygga ut en anläggning för diesel.

Den planerade utbyggnaden för sex miljarder handlar om en anläggning för att tillverka diesel med en metod där tjockoljan förädlas maximalt som visserligen minimerar restprodukterna och ger minskade svavelutsläpp, men ger ett utökat koldioxidutsläpp på 300 000 ton per år.

I den nya produkten ingår koks och bolaget behöver därför bygga en kaj för fartygstransporter.

Närboende, miljöorganisationer och Naturskyddsföreningen har uttalat sig mot utbyggnaden.