MUNKEDAL

Allianspartier besvikna på (ksff) i Munkedal

Det blir mer pengar till den största skolan i Munkedals kommun. Mitt under pågående fullmäktigemöte bytte ett av de styrande allianspartierna, Kommunal Samverkan med Folket i Focus (ksff), åsikt.

När folkpartisten Gunilla Segelod motionerade om 400 000 kronor i ett extra anslag till barn- och utbildningsnämnden för att slippa att slå ihop fem klasser i årskurs sju på Kungsmarksskolan till fyra klasser röstade alliansen ner det förslaget i kommunstyrelsen. Men i kommunfullmäktige bytte ett av allianspartierna, det lokala partiet Kommunal samverkan med folket i fokus, ksff, fot mitt under mötet och röstade med oppositionen och stödde Gunilla Segelods motion.

- Hon var väldigt vältalig och beskrev noggrant elevernas situation och av den orsaken ändrade vi oss, säger ksff-ledamoten Helge Karlsson.

Han tror inte att samarbetet i alliansen påverkas, men säger att de andra partierna uttryckt besvikelse över att ksff ändrade åsikt i den här frågan.

Eftersom folkpartiet och miljöpartiet hoppat av har den styrande alliansen bara hälften av de 34 mandaten i kommunfullmäktige. En av stolarna i fullmäktige står tom.