UDDEVALLA

Ny vårdavdelning invigd i Uddevalla

Idag invigs NU-sjukvårdens nya Palliativa vårdavdelning på Uddevalla sjukhus.

Palliativ vård är en vårdform som ser till patientens men också de anhörigas behov och inriktar sig på patienter i livets slutskede.

- Det är inte bara att vi tar hand om den enskilde patienten, det är viktigt att se till de anhöriga också, säger Kristina Palmberg som är avdelningschef för den palliativa enheten i Uddevalla.