Trollhättan

Klartecken för utbyggnad på E45

Utbyggnaden av E 45 mellan Älvängen och Trollhättan kan påbörjas. Regeringen beslöt på torsdagen att vägen är okej enligt miljöbalken. Beslutet lägger sig som bomull runt hjärtat bland folket på Vägverket i Västsverige. Som man har väntat. -Nu är det bara att sätta i gång. Arbetsplanen för 45:an ligger och väntar, säger Peter Sundbom på Vägverket till TT.

Samtidigt ger regeringen klartecken för den så kallade Partihallsförbindelsen i Göteborg.

Hårt drabbad

Utbyggnaden av den bedrövliga och svårt olycksdrabbade E 45 mellan Göteborg och Trollhättan fattades redan av den gamla regeringen sommaren 2006 och ingick i det så kallade Trollhättepaketet, som syftar till att höja vägstandarden. Av skilda skäl har beslutet om tillåtlighet enligt miljöbalken, som är nödvändigt innan man kan gå vidare med den övriga processen, dragit ut på tiden.

Nu kommer arbetsplanen att ställas ut för att folk ska få möjlighet att ta del av planerna. Är man missnöjd av någon anledning kan planen överklagas. Detta brukar ta tid.

Men Peter Sundbom på räknar med byggstart under första halvåret 2010. Den omkring 34 kilometer långa sträckan mellan Älvängen och Stenröset, strax söder om Trollhättans tätort, beräknas kosta omkring 2,3 miljarder kronor och vara klar 2012.

Vägen får en sträckning som går öster om nuvarande väg och blir en så kallad fyrfältsväg med mittbarriär - en sorts motorväg light.

Naturvärden

Regeringen säger i sitt tillåtlighetsbeslut att Vägverket måste vidta åtgärder där bygget kan skada natur- eller kulturvärden som är av riksintresse.

-Där har vi ett stort program som bland annat innefattar arkeologiska utgrävningar, säger Sundbom.

Den så kallade Partihallsförbindelsen, ett begrepp fullkomligt obegripligt utanför Göteborgs stadsgräns, kan också dra igång. Regeringen avslog på torsdagen de överklaganden som lämnats in om bygget och redan under våren i år startar man, enligt projektledaren Bengt Johansson.

Den ska stå klar 2011 och kostar cirka 1,3 miljarder. Förbindelsen är en 1 200 meter lång vägbro över partihallarna som kopplar ihop E 20 och E 45 och får bort trafik från Göteborg.


SR Väst/TT