Inget utökat serveringstillstånd för IFK

IFK Vänersborg får inget utökat tillstånd för att servera alkohol.
Socialnämnden avslog klubbens begäran med motiveringen att IFK har brister i efterlevnaden av det serveringstillstånd man har redan idag.