Lilla Edet

Allt fler barn i Lilla Edet mår dåligt

Antalet barn och ungdomar som mår dåligt och behöver psykiatrisk hjälp i Lilla Edet har på kort tid i det närmaste fördubblats. Det kom fram vid NU-sjukvårdens senaste styrelsemöte.

Idag klarar Barn och ungdomspsykiatrin inom NU-sjukvården inte den 30-dagarsgräns som gäller för vårdgarantin.

61 barn och ungdomar har fått vänta längre än en månad på sitt första besök.

De flesta av dem finns i Trollhättan och beror på ökningen av barn som mår dåligt i Lill Edet.

NU sjukvårdens styrelse har beslutat att förstärk barn och ungdomspsykiatrin i Trollhättan för att klara trycket. Nyrekrytering till enheten pågår och extra kvällsmottagningar genomförs bland annat.

Med det hoppas man att köerna ska vara borta från maj månad.