Trollhättan/lilla edet

Litet motstånd mot E45-utbyggnaden

Den nya motorvägen mellan Älvängen och Trollhättan som regeringen gav klartecken till igår kommer troligen inte att möta så stort motstånd.

Den grupp som varit aktiva motståndare, Tunge-Lödöse-Nygård aktionsgrupp har lagt ner och Miljöpartiet accepterade motorvägsutbyggnaden i samband med att partiet sa ja till Trollhättepaketet.

Men Vägverket räknar med att den nya motorvägen ska vara klar 2012 också om delar av vägsträckningen skulle komma att överklagas.