Fyrbodal

Jumbolansen blir Ronden

Från och med i dag döps sjukreselinjerna i Fyrbodal om från Jumbolansen till Ronden 6-10.

Ronden har fler turer och kör andra linjesträckningar än tidigare. Tre linjer startar från Åmål och kör olika resvägar till slutdestinationen Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Rondenbussarna är öppna för alla som behöver besöka en sjukvårdsinrättning, totalt sett når bussarna sju sjukhus i området.