Klimatberedningen

Dyrare för bilpendlare om nytt förslag går igenom

Det kan bli dyrare resor för många bilpendlare i västsverige om klimatberedningen får igenom sitt förslag om förändring av reseavdragen. Sju av de tio svenska kommuner med mest bilpendling finns i västsverige.

Förslaget innebär att det blir billigare för buss- och tågpendlare och dyrare för bilpendlare om genom att konstruktionen av reseavdragen ändras. Klimatberedningen föreslår att avdragen beräknas på avståndet, inte den tidsvinst man gör genom att välja bilen framför kollektiva färdmedel, erfar GP.

Klimatberedningen lägger fram sitt slutbetänkande idag och om förslaget blir verklighet innebär det att det blir billigare för buss- och tågpendlare medan det blir dyrare för bilpendlare.

I västsverige finns många bilpendlare. Bland det tio svenska kommuner där flest pendlare gör bilavdrag finns sju i västsverige. Bland dem finns Orust och Tjörn.