Västsverige

Kulmen på influensan nådd

Kulmen på årets influensa är nådd. Nivån på antalat smittade har legat på samma nivå i några veckor säger Kristina Nyström på Smittskyddsenheten i Göteborg.

- Det har varit en relativt lugn säsong, och det har inte varit speciellt stor anstormning av influensasjuka. På vissa ställen har det dock varit fler än på andra, men det anses väl vara självklart, säger Kristina Nyström.