Norka miljöaktivister in för rätta i Strömstad

Idag hålls rättegången i Strömstad mot de norska miljödemonstranter som grep in mot laxodlingen i Bullaren förra året
Det ironiska är att tiden gav demonstranterna rätt, för en tid efter aktionen förbjöd svenska myndigheter odling av lax i sjön. Bråket gäller ju laxparasiten Gyrodactilus Salarii som fanns i odlingskassarna i Södra Bullaresjön och risken för att den skulle sprida sig till det värdefulla vilda beståndet. Särskilt var det föreningen Arbetarnas Jägar- och Fiskarförening i Halden som drev motståndet mot odlingen. Men den svenske odlaren hade sina tillstånd klara. I april lovade dåvarande svenska jordbruksministern Margareta Winberg trots allt att lalxodlingen skulle stoppas. Men i augusti satte odlaren ut ny lax i sina kassar, helt inom det tillstånd han hade. Mot slutet av månaden så tog sig 16 aktivister in och slaktade 140 kilo laxyngel, värderade till 95.000 kr. De avbröts av polis och idag hålls rättegången. De 16 åtalas för skadegörelse och krävs på skadestånd. Frampå hösten kom sedan länsstyrelsens beslut att förbjuda laxodlingen. De flesta av de 16 tillhör den lokala Halden-föreningen, men fem är från miljöstiftelsen Bellona. Rättegången blir så stor att den får hållas i Stadshuset, tingssalen i Strömstad räcker inte till.