Trålare från Västkusten bordad av Greenpeace

En fisketrålare från Västkusten bordades på förmiddagen av aktivister från miljöorganisationen Greenpeace.
Greenpeace ville få besättningen att avbryta det fiske efter torsk som man höll på med. Aktionen genomfördes långt ute till havs nordost om Bornholm, vid en av de platser i Östersjön där stora mängder torsk just nu samlas för att börja leka. Fisketrålaren som bordades var GG-44 "Runavik" från Göteborg