Problem med lagringen av Mats Strids ägodelar

Det har blivit problem med lagringen av Mats Strids ägodelar - uddevallabon på gården Ängemadsbäcken i Råsseröd, som igår avhystes av polis och kronofogde.
Strid avhystes på grund av att Vägverkets utbyggnad av nya riksväg 44 ska dra fram över hans gård, som måste rivas. Kronofogden ville lagra Strids ägodelar i förråd i Göteborg och Kungälv, men Mats Strid vill ha dem kvar på fastigheten. Därför står de nu utomhus på ett blött gärde. En del är nödtorftigt skyddade av bara presenningar. Med risk för stöld och skadegörelse