Underlätta arbetskraftsinvandring föreslår (mp)

Miljöpartiets Ann- Magret Mossberg i Uddevalla vill öka arbetskraftinsvandingen för att klara alla pensionsavgångar i kommunerna de närmsta åren. Mossberg föreslår i en motion till Uddevalla fullmäktige att kommunen ansöker om att få bli försökskommun för arbetskraftsinvandring.
Det är de stundande pensionsavgångarna i 40-talistleden som kommer att leda till att antalet svenskar i arbetsför ålder minskar, från och med år 2008. 2015 kommer antalet invånare som är över 65 år vara 25% fler än idag. Dagens lagstiftning är alldeles för sträng anser Mossberg och försvår för kommunerna när nu allt fler anställda går i pension. med dagens lagstiftning inte går att hoppas täcka personalbehovet inom kommun pch landsting med invandrad arbetskraft heller. I så fall skulle reglerna för invandring från länder utanför EU, behöva förändras.