Tyst minut i Sverige.

På fredagen vid middagstid hölls en tyst minut på flera platser runt om i Sverige på uppmaning av LO-facken.
Bakgrunden till den tysta manifestationen är kriget mot Irak, för freden, FN och för folkrätten. Samtidigt uppmanades alla LO-medlemmar att ge humanitärt stöd till Iraks folk. Det var Europafacken som stod bakom initiativet till den tysta minuten.