Kan vi lita på krigsnyheterna?

Läs Bosse Adrianssons kommentar
Det fanns en tid när nyheterna från krigsfronten hade en lång väg att vandra till köksbordet. När Göteborgs-Posten kom ut för första gången 1813 pågick Napoleon-krigen och nyheter om de stora slagen kunde vara två veckor gamla när de nådde redaktionen. Idag förs kriget i direktsändning eller näst intill. Var det sämre förr? Sanningen är krigets första offer, heter det med en sliten klyscha -men frågan är om den är sann. Prroblemet är snarare att vi inte vet vad som är sanning och vad som är lögn -eller i alla fall propaganda. Jo, det var sämre förr. Idag finns långt fler nyhetskällor - och därmed fler uppgifter som inte är samstämmiga. Det är en tillgång, men också ett problem. Vi får en bild som inte är ensidig, men vi blir också mer förvirrade som nyhetskonsumenter. För vad är en mångfald som består av en serie ensidigheter? Vi skall ta till oss nyheterna med kritiska ögon och öron, men det kan också tolkas som att vi inte skall lita på något eller någon. Nyhetsförmedlarna måste vara noga med källhänvisningar, men det betyder inte att vi vet vilka intressen källorna har. Vi kan försöka värdera, vi kan försöka lägga pussel och skapa oss ett eget sammanhang. Men överblicken -den har bara de stridande parternas strateger och generaler -och knappast ens de. Och när krigskorrespondenter bjuds in till uppsamlingsläger och fronter så finns det två sidor av det -en risk för att bli en del av propagandan, men också en möjlighet att förmedla hur en krigförande part tänker. Den absoluta sanningen om ett krig kan inte nå oss så länge det pågår, den kanske inte ens finns. Det finns kritik mot amerikanska medier för att de är en del av propagandan. Det finns säkert fog för den kritiken, men i krig är oberoendet också ett offer. Sverige stod utanför andra världskriget, men knäböjde för Hitler-Tyskland och censurerade tidningar som var för tyskkritiska. Jag går in på CNN:s hemsida, uppdaterad oftare än bomberna faller över Basra och Bagdad -och med alla tekniska möjligheter utnyttjade. War tracker och slide show. Kriget som dataspel. I svensk TV slår kriget sönder tablåerna och rutan fylls av allvarliga experter som spekulerar i vad som kommer att hända. Det enda vi vet säkert är att det som trodde skulle hända inte hände. Bosse Adriansson