Gratis träning ska minska sjukfrånvaro

Sedan 1996 har sjukfrånvaron bland de kommunanställda i Uddevalla fördubblats, och nu vill personaldelegationen att kommunen satsar stort på friskvård.
Samtliga 4.000 kommunanställda föreslås få träna gratis en timme i veckan på betald arbetstid till en kostnad av sammanlagt 20 miljoner kronor. Personalchef Håkan Kragnert säger till tidningen Bohusläningen, att han har förvaltningscheferna med sig och att alla är överens om att man måste göra någonting för att komma tillrätta med de höga sjuktalen. Förra året var den genomsnittliga sjukskrivningstiden bland dom kommunanställda i Uddevalla cirka 6 veckor.