Ekonomisk kris i Oddevold

Fotbollsklubben Oddevold i Uddevalla har ekonomiska problem. Styrelsen för divisiontre-klubben håller just nu på med att ta fram ett åtgärdsprogram för att minska utgifterna i budgeten som visar på ett underskott på 200.000 kronor i år. Diskussioner förs om att bland annat säga upp personal vid kansliet.
För närvarande jobbar två personer vid kansliet och om de sägs upp skulle klubben kunna minska utgifterna med ungefär en halv miljon per år. Klubben har redan infört vissa åtgärder, bland annat spärras klubbens telefoner för samtal till mobiltelefoner.