Hög personalomsättning på Saab Automobil

Allt fler väljer att själv säga upp sig från jobbet på Saab Automobil i Trollhättan, trots att personalomsättningen brukar sjuka på en arbetsplats där det pågår förhandlingar om uppsägningar av personal. Just nu är personalomsättningen 14 procent på Saab, en normal personalomsättning hade enligt Metalls avdelning 112 legat på nio till tio procent.
Till mitten av mars hade 159 personer som är medlemmar i metall, slutat på Saab, ett 30-tal av dem hade nappat på erbjudandet om att säga upp sig frivilligt och få 19.000 kronor i avgångsvederlag. Den höga personalomsättningen väntas troligen inte att påverka varslet av 1.400 anställda på Saab Automobil.