Den svenska fågelfaunan ökar igen

Ett mindre trendbrott har skett i den svenska fågelfaunan under de senaste tio åren. Många fågelarter ökar nu åter efter att ha minskat sedan 1970-talet.

Det framgår av en forskarstudie som presenterades på måndagen. Forskarna är själva förvånade över den nya utvecklingen och har inga riktigt bra svar på varför det har vänt.

Bland fåglar som tidigare minskat men som nu plötsligt ökar är gök, göktyta, enkelbeckasin och skogsduva.

Studien är gjord på uppdrag av Naturvårdsverket. Många av Sveriges främsta fågelforskare har medverkat till den.