Misstänkta minan var trålboj

Det föremål som misstänktes vara en mina var en helt ofarlig trålboj.

Trålbojen spolades upp på en kobbe vid hamnen i Marstrand och polisen upprättade ett säkerhetsavstånd på 200 meter.

Personal från försvaret kunde dock konstatera att föremålet var en trålboj.

Säkerhetsavspärrningarna har nu tagits bort och polisen har släppt på trafiken igen.