Högskoleutbildning ska ge kunskap om våld mot kvinnor

Nu har den första högskoleutbildningen i hur man förebygger våld mot unga kvinnor startat. De flesta deltagarna arbetar till vardags inom socialtjänsten eller skolan och kommer bl.a från Munkedal och Vänersborg. 

Att satsa på förebyggande arbeteär viktigt, anser Cilla Christmansson, som är kontaktperson för kvinnofridsarbetet i Munkedals kommun och en av deltagarna i kursen.

Det är ungdomsstyrelsen, som på uppdrag av regeringen har tagit fram utbildningen. Intresset för utbildningen har varit stort. Över 200 personer har sökt de 120 platserna.

Utbildningen är upplagd som en intervallkurs och hålls vid tre olika kurstillfällen och på fyra orter. Den första hölls i Göteborg.

- Målet när vi kommer hem från de här första tre dagarna, är att samla de som redan finns med i vår kvinnofridsgrupp och sedan titta på hur vi jobbar förebyggande. Det säger Johan Lundh, sektionschef på individ och omsorg på Vänersborgs kommun.