Miljö

Sanering av industrimark dyrt för staten

Sanering av förorenad industrimark blir en dyr affär för staten. Bara de 38 mest akuta områderna, bland dem EKA-området i Bengtsfors, kommer att kosta omkring 2,7 miljarder kronor att göra giftfria, skriver Dagens Nyheter.

På Ekaområdet i Bengtsfors är marken förorenad av kvicksilver och dioxin. Målet är att de flesta förorenade områdena ska vara snaerade till år 2010 enligt naturvårdsverket.