Bohuskommuner kartlägger drogvanor

Kommunerna i Norra Bohuslän går samman för att kartlägga ungdomars drogvanor. Trots alla larmrapporter anser folkhälsosamornadern i Munkedal Charlotta Wilhelmsson att de har dåliga kunskaper om droger bland unga,
I Radio Väst har man kunnat höra hur ungdomar berättar om hur lätt det är att få tag i både sprit och droger. I Munkedals kommun arbetar Charlotta Willhelmsson som folkhälsosamordnare sen två år tillbaka. Hon försöker nu ro iland en drogvaneundersökning bland niondeklassarna tillsammans med Lysekil, Strömstad och Tanum. - Vi måste få en klar och ordentlig bild av läget säger Charlotta Willhelmsson. När det gäller just Munkedal så är det svårt att ge en bild över dagens läge vad gäller droger bland ungdomar, det vore blåögt att tro att vi är försskonade säger Charlotte Willhelmsson . - Ett problem som nu tycks växa är att våra ungdomar allt lättare och i större omfattning nu också får tag i hembränt, i alla fall här i Munkedal säger hon vidare. Något som hon hoppas ska visa sig i den här undersökningen, som ska göras under våren.