Tanum

Sjöbodsägare ordnar möte för att få debatt om sjöbodspolicy

Den sjöbodspolicy som kommunerna i norra Bohuslän har arbetat fram skapar viss oro bland sjöbodsägarna.

Nu har sjöbodsägaren Thomas Jonsson i Fjällbacka hyrt in in sig på Kville bygdegård för att ha ett möte med bland andra företrädare för Tanums kommun.

Han tycker nämligen att kommunerna har lämnat ut för lite information om vad som gäller i sjöbodsfrågan.

– Jag förstår inte vad syftet är och vad kommunen vill uppnå. Något svar från kommunen har jag inte fått på mina frågor. Jag får inga riktiga svar från kommunen. Därför tor jag det behövs en debatt i frågan och mötet på Kville bygdegård hoppas jag skall ge mer klarhet i frågan, säger Thomas Jonsson.