Uddevalla

Oenighet om Uddevallas budget

Det råder stor oenighet om Uddevallas budget. I slutet av maj presenterar den socialdemokratiska oppositionen sitt förslag.

Det blir politisk strid om budgeten i Uddevalla. Den socialdemokratiska oppositionen lägger fram sitt förslag i slutet av maj, men oppositionsrådet Jan Gunnarsson ser redan nu skillnader:

– Vi försöker nog gasa oss igenom den förväntade nedgången i konjunkturen.

Majoriteten försöker bromsa sig igenom.

Den borgerliga majoriteten anser sig göra både och, med både satsningar och krav på effektiviseringar i nämndernas verksamhet. Men Jan Gunnarsson talar om dolda besparingar:

– För barn- och ungdomsnämnden ser det ut att vara en ökning av resuserna, men för socialnämnden innebär plus minus noll i budgeten i realiteten ett dolt sparbeting på nästan 10 miljoner kronor.

Gunnarsson anser att kultur- och fritidsnämnden råkar mest illa ut, bland annat genom att tekniska nämnden tar ut höjda hyror.

Den borgerliga majoriteten föreslår en skattesänkning på 10 öre per intjänad hundralapp nästa år. Socialdemokraterna har inte tagit ställning i skattefrågan än.