Tanums tjänstebilar bäst i säkerhet och klimatpåverkan

Bland de kommuner i Västra Götalands län som under 2007 köpte in minst tio tjänstebilar får Tanums kommun bäst resultat när det gäller säkerhet och klimatpåverkan.

94 procent av Tanums kommuns 17 nya tjänstebilar klarar Folksams säkerhetskrav och krav på låg klimatpåverkan. På andra plats hamnar Lilla Edet.

Sämst av kommunerna är Bengtsfors kommun där inga av de inköpta tjänstebilarna uppfyller båda kraven.

Folksams Tjänstebilsindex 2008 har granskat landets 290 kommuner baserat på de nya tjänstebilarnas klimatpåverkan och säkerhet.

Här är den fullständiga ranordningslistan över kommunerna i SR Västs område när det gäller hur många tjänstebilar som klarar Folksams klimatkrav och säkerhetskrav. För att vara med på listan ska kommunen ha köpt in minst tio tjänstebilar.

Tanum
Lilla Edet
Uddevalla
Lysekil
Färgelanda
Vänersborg
Bengtsfors