Åmåls kommun anmäld till konkurrensrådet

Västra Götalands åkeriförening anmäler Åmåls kommun till konkurrensrådet. Anledningen är att kommunen hjälper privatpersoner att flytta och flytthjälpen utförs av långtidsarbetslösa för 140 kronor i timmen.
Åkeriföreningen anser att det är mycket svårt för privata åkerier att konkurrera och etablera sig när kommunen har den här flytthjälpen. Nu vill åkeriföreningen att Konkurrensrådet ska yttra sig om kommunens flyttverksamhet. Konkurrensrådet har ett uppdrag från regeringen att undersöka liknande konkurrenskonflikter och ge råd till inblandade.