Vänersborg

Lönsamt att vara man i Vänersborg

Det är mer lönsamt att vara man än att vara kvinna. Så också i Vänersborgs kommun.

Kvinnornas medellön i Vänersborgs kommun ökade förra året med 399 kronor och männens med 292 kronor. Kvinnorna kom alltså en hundralapp närmare. Det framgår av kommunens personalpolitiska bokslut.

Det skiljer nästan 3 000 kronor i medellön mellan könen och med samma takt i utjämningen som förra året kommer det att ta 30 år innan kvinnorna är ikapp.

Den viktigaste förklaringen till skillnaden är att lönerna är lägre i kvinnodominerade yrken. Inom barnomsorgen är 95 procent kvinnor, inom vård och omsorg 90 procent. Däremot finns det bara manliga rörläggare och de tjänar mer än både undersköterskor och barnskötare. Det finns bara kvinnliga dagbarnvårdare och de tjänar mindre än renhållningsarbetare, en grupp med bara män.

Men också i kvinnodominerade yrken som förskollärare och lågstadielärare är männens lönenivå högre.

I praktiken är inkomstskillnaden ännu större än så här eftersom kvinnor i betydligt större utsträckning arbetar deltid och det är också kvinnorna som har mest sjukskrivningar.

Men andelen kvinnliga chefer i Vänersborgs kommun gjorde i alla fall ett rejält skutt förra året, från 32 till 44 procent.


Text: Bosse Adriansson 
Epost:
bo.adriansson@sr.se
Telefon: 0522-67 00 55