Gymnasieelever i Vänersborg får betala för maten?

Skall gymnasieeleverna i Vänersborg få betala för skolmaten? Det är ett av de förslag som nu förs fram för att rädda kvalitén på undervisningen.
Antalet gymnasieelever kommer att öka de närmaste åren och gymmnasienämnden har fått drygt två miljoner extra nästa år. Men det skulle behövas nästan lika mycket. Enligt Karl-Johan Höjer, gymnasiechef i Vänersborg, skulle det annars få allvarliga konsekvenser. En sådan konsekvens är att elverna inte kommer att få den undervisningstid som de är garanterade i skollagen. Bosse Adriansson