Lysekil/Tanum

Hänsynsområden införs längs kusten

Båtfolk som vill ha lugn och ro får nu två hänsynsområden längs Bohuskusten. Länsstyrelsen beslutade i dag att det ska råda striktare regler vid naturhamnarna Vasholmarna utanför Grundsund och Getryggen/Sandryggen utanför Fjällbacka.

Inom ett hänsynsområde får man bland annat inte spela hög musik, inte använda motorn mer än nödvändigt och inte köra fortare än 5 knop och inte orsaka svall.

Hänsynsområdena gäller från och med idag och ska utvärderas efter sommaren.