Fler har sökt till Högskolan Väst

Totalt har 8 700 personer sökt till höstens program och kurser på Högskolan Väst. Det står klart efter det att sista ansökningsdag till landets högskolor och universitet passerats. Resultatet är en ökning med cirka 300 personer jämfört med 2007.