Trollhättan

Filmutredning dras igång av Film i Väst

Film i Väst har tagit initiativet till en ny filmutredning om den svenska filmindustrin. Snart löper det nuvarande filmavtalet ut och diskussioner förs nu om hur avtalet skall förnyas.

Med en egen utredning tillsammans med Sveriges Filmproducenter, hoppas Film i Väst att de kan fördjupa sig i hur ett nytt filmavtal kan se ut.

Utredningen görs av ett engelskt strategiföretag och väntas vara klar i oktober.