Uddevalla

Skolorna under riksgenomsnittet

Resultaten i grundskolan i Uddevalla ligger under riksgenomsnittet. Och många elever vet inte vilka mål de jobbar efter. Det visar skolverkets inspektion som presenterades idag.


I gymnasieskolan når Uddevalla upp till riksgenomsnittet, men inte i grundskolan.

- Det är något lägre meritvärde, men när det gäller behörighet till gyymnasiet ligger uddevalla i nivå med riket, säger Eva Wallentin som har lett skolverkets inspektion.

En förklaring kan vara att grundskolan i Uddevalla varit dålig på att göra klart för eleverna vilka mål som gäller -och att eleverna har bristande möjligheter till inflytande och ansvar.

På två punkter uppfyller kommunen inte lagens krav. Den ena är utvärdering och uppföljning av elevernas resultat, där det finns stora brister.

- Det har en stor betydelse eftersom kvalitetsredovisning är ett redskap för förbättring i kommunen, säger Eva Wallentin.

Dessutom finns det brister i likabehandlingsplanerna, ett förebyggande arbete mot mobbning och diiskriminering.

Men skolverket tycker samtidigt att skolan i Uddevalla har goda förutsättningar.

- Det läggs ju en god grund genom att man har en bra förskoleverksamhet och en välutbildad personal, säger Eva Wallentin.

Text: Bosse Adriansson 
Epost:
bo.adriansson@sr.se
Telefon: 0522-67 00 55