Lite småtorsk i Östersjön visar provfiskningar

För första gången sen 1988 har Fiskeriverkets provfiskningar i Östersjön visat att fångsterna av den unga torsken, som är mindre än en och en halv decimeter, är de lägsta fångsterna sedan -88. Det framgår av de provfiskningar som Fiskeriverket gjort med forskningsfartyget Argos i de östra delarna av Östersjön.
Provfiskningarna visar också att det är relativt få torskar kvar av årsklassen 2000. Däremot är årsklassen 2001 fortfarande rätt så bra. Provfiskningarna genomfördes mellan den 3 och 20 mars.