Vänersborg

Markanalysen av arenamarken klar

Låga halter av giftigt sexvärt krom, men för höga kromhalter. Det visar resultatet av de analyser som har gjorts av marken där Arena Vänersborg håller på att byggas.

För drygt två veckor sen visade det sig att det fanns ferrokalk i marken. Ämnet kommer från en nedlagd industri och användes som ufyllnadsmaterial i Tvåstadsområdet i flera årtionden. Senare har det visat sig att det kan innehålla giftigt sexvärt krom.

Analyssvaren är ingenting som oroar Stefan Fransson, som är projektledare på konsultföretaget WSP Sverige.

– Nej, inte alls, säger han. Bygget kommer att fortsätta enligt planerna.

Stefan Fransson vill inte gå in på några detaljer av analyserna utan hänvisar till den presskonferens som Vänersborgs kommun ska hålla nästa vecka.