Västra Götaland

Anhöriga ska slippa betala hemtransport av avlidna

Om en person avlider i vården ska eventuell transport till sjukhuset närmast hemorten betalas av hemsjukhuset. Det anser Västra Götalandsregionens etikkommitté.

Det är etiskt felaktigt att dödsboet ska betala kostnaden och riktlinjerna ska vara desamma, oavsett var personen avlider.

Patienter remitteras till andra sjukhus för specialistbehandling eller för snabbare behandling i enlighet med vårdgarantin. Det finns också patienter som av andra skäl väljer ett annat sjukhus än det geografiskt närmsta.

Om patienten avlider på annat sjukhus är rutinerna olika för vem som ska betala hemtransporten. I flera fall har dödsboet krävts på kostnaderna.