Allt fler insjuknar i sorkfeber

I fjol drabbades över 2 000 personer av sorkfeber. Hittills i år har siffrorna fortsatt att raka i höjden.

Sjukdomen är dramatisk när den bryter ut. Sorkfeberviruset är släkt med en rad elakartade virus och ger hög feber, huvudvärk och smärta i kroppen.

Ibland slås njurarna tillfälligt ut och dialysbehandling blir nödvändig. Dödsfall, däremot, är mycket ovanliga.

I fjol insjuknade 2 195 personer i hela landet. Hittills i år är siffran 465.

När klimatet blir mildare får sorkarna en överlevnadsfördel, de ökar i mängd och antalet smittade sorkar ökar och därmed de som kan sprida sjukdomen.

På Smittskyddsinstitutet läggs nu olika pusselbitar ihop, som temperatur, snötäcke, sorkbestånd och antalet drabbade, som ska jämföras med olika väderleksfenomen för att se om det finns ett samband.

Statistiken visar att sorkfeber drabbar nästan dubbelt så många män som kvinnor.

Febern smittar vanligen genom damm som blivit förorenat av virus från sorkens utsöndringar.