Granskningen av Nordendorph drar ut på tiden

Den oberoende granskningen av SSU:s bokföring i Uddevalla drar ut på tiden. Revisorerna har fortfarande inte tillgång till allt material den behöver.
Socialdemokratiska uddevallapolitikern Helen Nordendorph har anklagats av tre andra socialdemokratiska kvinnor för att ha tagit ut dubbel ersättning, dels kommunala sammanträdesarvoden, dels lön utan avdrag. Hon nekar till anklagelserna, men sade igår i Radio Väst att SSU fått förhandsbesked av revisionsfirman Ernest & Young som tydde på att anklagelserna mot henne var felaktiga. På Erenest & Young säger man idag att det inte går att dra några slutsatser än eftersom det mesta av granskningen återstår.