Lear har kvar inhyrd personal trots varsel

Bemanningsföretagen finns fortfarande kvar på Lear Corporation i Trollhättan. Detta samtidigt som företaget ligger ute med ett varsel om uppsägning av 60 kollektivanställda.
På Metallklubben är man starkt kritisk till oordningen och nu ställs krav på att all extern personal ska skrivas in. - Vi har sagt ifrån till ledningen. De som inte var korrekt inskrivna idag på morgonen klockan 6.42 ska ut härifrån, säger klubbordförande Ulf Holmeby till Metall 112:s hemsida. Holmeby säger vidare att företagsledningen inte har en aning om vilka externa människor som finns på företaget. Han menar bland annat att det är en stor säkerhetsrisk om lokalerna skulle behöva utrymmas.