Politik

Strippshow stoppade politisk karriär

Centerpartisten Mats Hallsten blev inte vald till ny ordförande i Färgelandas kommunfullmäktige, trots att han var föreslagen av majoriteten. Anledningen var hans sidouppdrag som strippa.

Mats Hallsten och flera andra lantbrukare har gjort sig kända som strippdansörer under namnet ”Nättjebacka Gosskör” och blivit engagerade på lokala fester och liknande.

Men när Mats Hallsten föreslogs som ny ordförande för kommunfullmäktige fick en del alliansledamöter i fullmäktige kalla fötter. Bakgrunden som strippare ansågs inte som passande. Resultatet blev att de lade sina röster på oppositionens kandidat, som därmed blev ny kommunfullmäktigeordförande.

Mats Hallsten kommenterar kritiken med ett ord: ”Barnsligt!”.