Vårdunderskott ger höjda taxor för sjukresor

Underskottet i vårdens kassa växer, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen räknar med ett underskott på mellan 300 och 350 miljoner i år.
Det är framför allt kostander för läkemedel och vård utanför regionen som rusat i höjden. För att räta upp underskottet har Hälso och sjukvårdsstyrelsen beslutat att höja priset på sjukresor från den 1 juni. Efter höjningen blir egenavgiften för bil och kollektivtrafik 60 kronor och för taxiresor 150 kronor. Andra åtgärder är att patienterna också kommer att få betala en besöksavgift för att prova ut hjälpmedel.